KOSZYK JEST PUSTY PRZEJDŹ DO KOSZYKA

108 Gliwicki samorząd na tle sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej miasta i powiatu w latach 1945-1989. Wybór dokumentów - wstęp, wybór i opracowanie Andrzej Szczypka

CENA: 50,00 PLN
Czas wysyłki : 14 dni
szt.

produkt niedostępny w tej liczbie

dostępna ilość:

dodano produkt

przejdź do koszyka

Producent: Narodowa Oficyna Śląska
Numer katalogowy:
Kod EAN:
108 Gliwicki samorząd na tle sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej miasta i powiatu w latach 1945-1989. Wybór dokumentów - wstęp, wybór i opracowanie Andrzej Szczypka (1)
108 Gliwicki samorząd na tle sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej miasta i powiatu w latach 1945-1989. Wybór dokumentów - wstęp, wybór i opracowanie Andrzej Szczypka (1)
Opis przedmiotu

Spis treści i wykaz dokumentów

Wstęp  3

 

Rozdział I

Sytuacja w mieście i powiecie 1945 – 1989. Funkcjonowanie administracji           22

DOKUMENT 1         22

Protokół przejęcia Gliwic przez władze polskie z 17 marca 1945 r.

DOKUMENT 2         22

Protokół z wizytacji miejscowości powiatu gliwickiego: Stare Gliwice, Łabędy, Kleszczów, Brzezinka, Kozłów, Sośnicowice przeprowadzonej przez starostę 23 marca 1945 r.

DOKUMENT 3         24

Protokół z wizytacji miejscowości powiatu gliwickiego: Czechowice, Pyskowice, Karchowice, Ziemięcice przeprowadzonej przez urzędników starostwa 24 marca 1945 r.

DOKUMENT 4         24

Sprawozdanie z wizytacji miejscowości powiatu gliwickiego: Sierakowice, Rachowice, Bojszów, Rudno – Laskarzówka, Rudziniec, przeprowadzonej przez urzędników starostwa 26 marca 1945 r.         

DOKUMENT 5         25

Ogłoszenie prezydenta Gliwic W. Szplatowskiego z 20 kwietnia 1945 r. o oddawaniu aparatów fotograficznych, radiowych i broni palnej do PUBP

DOKUMENT 6         26

Pismo starosty gliwickiego z 23 kwietnia 1945 r. skierowane do wojewody śląskiego z prośbą o wyznaczenie właściwej osoby, której zadaniem byłoby zorganizowanie posterunków MO w gminach powiatu

DOKUMENT 7         27

Raport inspektora powiatowego Janowskiego z 26 kwietnia 1945 r. dotyczący strat w rolnictwie spowodowanych przez żołnierzy i oficerów Armii Czerwonej

DOKUMENT 8         27

Sprawozdanie prezydenta miasta W. Szpaltowskiego z 30 kwietnia 1945 r. skierowane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące m.in.: działalności partii politycznych, organizacji społecznych, stosunków między administracją polską a Komendanturą Wojenną, zjawiska szabru, braku żywności

DOKUMENT 9         30

Sprawozdanie prezydenta Gliwic W. Szpaltowskiego skierowane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z 14 maja 1945 r. dotyczące m.in.: braku bezpieczeństwa w mieście, relacji z uroczystości Święta Pracy, 3 Maja i kapitulacji III Rzeszy

DOKUMENT 10       32

Sprawozdanie starosty gliwickiego P. Marquarta skierowane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z 30 maja 1945 r. dotyczące m.in.: braku bezpieczeństwa w powiecie ze względu na rabunki i gwałty żołnierzy Armii Czerwonej, organizowania komórek PPR i PPS, stosunku Komendantury Wojennej do polskiej administracji i Niemców, propagandy antypolskiej

DOKUMENT 11       34

Sprawozdanie naczelnika gminy Brynek – Tworóg S. Kubika z 4 czerwca 1945 r., skierowane do starostwa w Gliwicach, w którym wymieniono trudności, z jakimi codziennie borykają się urzędnicy gminni

DOKUMENT 12       35

Sprawozdanie starosty gliwickiego P. Marquarta skierowane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z 14 czerwca 1945 r. dotyczące m.in.: braku bezpieczeństwa w powiecie ze względu na rabunki żołnierzy Armii Czerwonej, organizowania komórek PPR i PPS, stosunku Komendantury Wojennej do polskiej administracji i Niemców, propagandy antypolskiej

DOKUMENT 13       38

Protokół z zebrania KM i KP PPR w Gliwicach z 15 czerwca 1945 r. dotyczący m.in.: krytycznych uwag działaczy partyjnych pod adresem funkcjonowania administracji DOKUMENT 14  39

Sprawozdanie z wiecu dla repatriantów z 24 czerwca 1945 r.

DOKUMENT 15       41

Rezolucja zjazdu repatriantów uchwalona 24 czerwca 1945 r.

DOKUMENT 16       41

Sprawozdanie prezydenta Gliwic W. Szpaltowskiego skierowane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z 28 czerwca 1945 r. dotyczące m.in.: demografii, życiorysów W. Szpaltowskiego, M. Grendy i F.Kurcza, stanu przemysłu, szkolnictwa, opieki zdrowotnej, przewodniczących poszczególnych partii politycznych i organizacji

DOKUMENT 17       43

Pismo prezydenta Gliwic W. Szpaltowskiego do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z 1 sierpnia 1945 r., w którym podano skład osobowy dwóch komisji weryfikacyjnych

DOKUMENT 18       44

Pismo Gminnego Związku Samopomocy Chłopskiej z 7 sierpnia 1945 r. skierowane do wojewody śląskiego gen. A. Zawadzkiego z prośbą o poprawienie stosunku administracji do chłopów

DOKUMENT 19       45

Wyjaśnienia starosty powiatowego z 11 sierpnia 1945 r. skierowane do PUR w sprawie przydzielania gospodarstw repatriantom, ale z ostrożnością z uwagi na autochtonów

DOKUMENT 20       46

Sprawozdanie starosty gliwickiego P. Marquarta skierowane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z 26 października 1945 r. dotyczące m.in.: warunków pracy urzędników, braku bezpieczeństwa w powiecie, powołania Zarządu Powiatowego PSL, sytuacji aprowizacyjnej, akcji przesiedleńczej

DOKUMENT 21       52

Sprawozdanie z działalności administracji powiatowej powiatu gliwickiego w 1945 r. z 15 marca 1946 r.

DOKUMENT 22       53

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP PPR w Gliwicach z 6 maja 1946 r. dotyczący m.in.: usuwania ze stanowisk wójtów, burmistrzów, sołtysów, którzy nie zgadzali się z polityką komunistów

DOKUMENT 23       54

Bilans strat, jakie zostały spowodowane pobytem jednostek wojskowych Armii Czerwonej w Gliwicach z 24 maja 1946 r.

DOKUMENT 24       55

Sprawozdanie z działalności PRN w Gliwicach za lipiec 1946 r. dotyczące m.in.: osadnictwa repatriantów, uruchomienia cegielni, działalności propagandowej PPR, PPS, PSL

DOKUMENT 25       59

Sprawozdanie prezydenta Gliwic S. Klimczaka z działalności Zarządu Miejskiego w okresie 1 grudnia 1945 r. do 31 sierpnia 1946 r. dotyczące m.in.: osadnictwa repatriantów, weryfikacji narodowościowej, sytuacji aprowizacyjnej

DOKUMENT 26       61

Sprawozdanie prezydenta Gliwic J. Koja skierowane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z działalności Zarządu Miejskiego w okresie 16 września do 15 października 1946 r. dotyczące m.in.: działalności partii politycznych, weryfikacji ludności, sytuacji aprowizacyjnej, stanu zatrudnienia, spraw mieszkaniowych, stanu zdrowia ludności

DOKUMENT 27       65

Sprawozdanie starosty gliwickiego za listopad 1946 r. skierowane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące m.in.: kwalifikacji pracowników starostwa i GRN, przygotowań do wyborów do Sejmu Ustawodawczego, stanu bezpieczeństwa, trudności aprowizacyjnych i wzrostu cen żywności

DOKUMENT 28       70

Sprawozdanie z działalności PRN w Gliwicach za listopad 1946 r. dotyczące m.in.: akcji uwłaszczeniowej, osadnictwa repatriantów, charakterystyki organizacyjnej PRN i GRN, działalności partii politycznych, wysiedleń Niemców

DOKUMENT 29       72

Protokół z zebrania kierowników urzędów powiatu i miasta Gliwice z 10 stycznia 1947 r. w kwestii przygotowań do wyborów do Sejmu Ustawodawczego DOKUMENT 30    74

Sprawozdanie Zarządu Miejskiego z przeprowadzenia wyborów do Sejmu Ustawodawczego, b. dat

DOKUMENT 31       78

Sprawozdanie starosty gliwickiego za styczeń 1947 r. skierowane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące m.in.: aktywności partii politycznych wobec wyborów do Sejmu Ustawodawczego, organizowania kursów repolonizacyjnych, kształtowania się cen żywności, osadnictwa repatriantów, uwłaszczenia

DOKUMENT 32       81

Pismo przewodniczącego Komitetu dla Odbudowy Warszawy P. Marquarta z 18 lipca 1947 r. skierowane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące działalności w każdej gminie Komitetów dla Odbudowy Warszawy

DOKUMENT 33       82

Protokół z odprawy wójtów i sołtysów zorganizowanej 18 sierpnia 1947 r. w starostwie powiatowym w Gliwicach, dotyczącej m.in.: odbudowy szkół, repolonizacji i weryfikacji narodowościowej

DOKUMENT 34       83

Sprawozdanie starosty P. Marquarta z 27 października 1947 r. z akcji zwalczania „niemczyzny”

DOKUMENT 35       84

Sprawozdanie KP PPR w Gliwicach za październik 1947 r. dotyczące współpracy międzypartyjnej PPR i PPS z 3 listopada 1947 r.

DOKUMENT 36       84

Sprawozdanie z 2 grudnia 1947 r. KP PPR w Gliwicach za listopad 1947 r. dotyczące m.in.: pracy starostwa po zwolnieniu ze stanowiska wicestarosty i krytyka radnych z GRN

DOKUMENT 37       85

Pismo starosty P. Marquarta z 8 stycznia 1948 r. do GRN w Toszku z prośbą o opinię pod względem narodowościowym i politycznym potrzebną do weryfikacji narodowościowej W. Zielonki

DOKUMENT 38       85

Pismo przewodniczącego Prezydium GRN w Toszku z 27 stycznia 1948 r. skierowane do starosty powiatowego w kwestii opinii o W. Zielonce potrzebnej do weryfikacji narodowościowej

DOKUMENT 39       86

Sprawozdanie sytuacyjne prezydenta Gliwic – J. Koja za styczeń 1948 r. skierowane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące m.in.: zaniepokojenia mieszkańców sytuacją międzynarodową, poprawy sytuacji gospodarczej, przebiegu repolonizacji, powrotu Polaków z ZSRR, z niewoli amerykańskiej, francuskiej

DOKUMENT 40       88

Sprawozdanie z 17 lutego 1948 r. z działalności referatu osiedleńczego w 1947 r.

DOKUMENT 41       89

Sprawozdanie sytuacyjne prezydenta Gliwic F. Świerczaka za czerwiec 1948 r. skierowane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące m.in.: sytuacji międzynarodowej i jej wpływu na społeczeństwo, powiększającego się zubożenia robotników, działalności związków zawodowych, akcji repolonizacyjnej

DOKUMENT 42       92

Zawiadomienie PUBP w Gliwicach z 15 września 1948 r. przez Zarząd Miejski o wpłynięciu pocztą anonimu z pogróżkami wobec prezydenta miasta

DOKUMENT 43       93

Tłumaczenie ulotki z j. niemieckiego, która 15 września 1948 r. dotarła pocztą do Zarządu Miejskiego w Gliwicach

DOKUMENT 44       93

Sprawozdanie sytuacyjne prezydenta Gliwic F. Świerczaka za listopad 1948 r. skierowane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące m.in.: przygotowań do zjednoczenia PPR i PPS, uroczystych konferencji miejskich PPR i PPS, likwidacji przedsiębiorstw, akcji repolonizacji, podwyżki wynagrodzeń dla robotników

DOKUMENT 45       96

Sprawozdanie sytuacyjne wiceprezydenta Gliwic M. Mikunickiego za grudzień 1948 r. skierowane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące  m.in.: kwestii zjednoczenia PPR i PPS i reakcji społeczeństwa na powstanie PZPR, likwidacji prywatnych przedsiębiorstw, repolonizacji

DOKUMENT 46       98

Protokół z odprawy przewodniczących MRN i GRN powiatu gliwickiego z 25 marca 1949 r. dotyczący m.in.: funkcjonowania rad narodowych i zakresu ich kompetencji

DOKUMENT 47       100

Meldunek tygodniowy prezydenta Gliwic z 31 marca 1949 r. skierowany do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczący m.in.: działalności duchowieństwa, stosunku państwa do Kościoła, braku artykułów pierwszej potrzeby jak: ziemniaki, masło, mięso, tłuszcz

DOKUMENT 48       101

Pismo starosty Ponińskiego do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z 9 października 1949 r. w kwestii zbiórki pieniężnej przez Powiatowy Komitet Odbudowy Warszawy

DOKUMENT 49       102

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Gliwicach z 9 czerwca 1950 r. dotyczący m.in.: wejścia w życie ustawy o tzw. „socjalistycznej dyscyplinie pracy”

DOKUMENT 50       104

Pismo Prezydium PRN w Gliwicach z 24 sierpnia 1950 r. skierowane do Prezydium WRN w Katowicach dotyczące zgody na wyjazd M. Kesler do NRD

DOKUMENT 51       105

Protokół z posiedzenia Prezydium GRN w Bojkowie z 30 sierpnia 1950 r. dotyczący m. in.: pomocy dla autochtonów

DOKUMENT 52       106

Pismo Prezydium PRN w Gliwicach z 20 marca 1951 r. skierowane do F. Borkietasa w celu przymusowego wyjazdu do ZSRR

DOKUMENT 53       106

Protokół z sesji GRN w Wielowsi z 19 czerwca 1951 r. dotyczący m.in.: Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski

DOKUMENT 54       108

Pismo sekretarza Prezydium GRN w Świbiu z 21 października 1951 r. skierowane do Prezydium PRN w Gliwicach w kwestii ujawniania obywateli ZSRR

DOKUMENT 55       108

Protokół z sesji GRN w Łanach Wielkich z 28 lutego 1952 r. dotyczący m.in.: projektu konstytucji PRL

DOKUMENT 56       110

Telefonogram do gmin powiatu gliwickiego w związku ze śmiercią J. Stalina

DOKUMENT 57       110

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Gliwicach z 25 września 1953 r. dotyczący nastrojów wśród ludności rodzimej

DOKUMENT 58       112

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Gliwicach z 6 listopada 1953 r. dotyczący m.in.: planu pomocy dla ludności rodzimej

DOKUMENT 59       113

Polecenie służbowe prezydenta S. Błauta z 13 lipca 1987 r. dotyczące terminowego przygotowywania materiałów na posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Gliwicach

DOKUMENT 60       113

Polecenie służbowe prezydenta S. Błauta z 30 listopada 1987 r. dotyczące uporządkowania ewidencji ludności w Wydziale Społeczno – Administracyjnym UM w Gliwicach

 

Rozdział II

Wybory do rad narodowych. Struktura rad narodowych    115

DOKUMENT 61       115

Pismo KP PPR w Gliwicach skierowane 2 marca 1946 r. do KW PPR w Katowicach, charakteryzujące pracę starosty, burmistrzów i wójtów miast i gmin powiatu gliwickiego

DOKUMENT 62       116

Protokół z inauguracyjnego posiedzenia PRN z 21 maja 1946 r., na którym wybrano Prezydium PRN w Gliwicach

DOKUMENT 63       117

Protokół z zebrania Egzekutywy KP PPR w Gliwicach z 15 marca 1947 r. dotyczący m.in.: słabej aktywności członków PPR w PRN

DOKUMENT 64       118

Protest Związku Zawodowego Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego Rzeczypospolitej Polskiej z 25 marca 1947 r. na postanowienie Prezydium PRN w Gliwicach odmawiające ich przedstawicielowi miejsca w PRN

DOKUMENT 65       119

Sprawozdanie kwartalne z działalności PRN w Gliwicach, w którym m.in.: przedstawiono przynależność partyjną radnych powiatowych, 5 kwiecień 1947 r.

DOKUMENT 66       120

Pismo przewodniczącego Prezydium PRN w Gliwicach z 17 czerwca 1947 r., skierowane do starosty powiatowego w którym przedstawiono skład Prezydium PRN i przynależność partyjną radnych powiatowych

DOKUMENT 67       120

Pismo ZP SL do Prezydium PRN w Gliwicach z 30 lipca 1947 r. w sprawie odwołania jednego radnego, który wyjechał i mianowanie na jego miejsce sekretarza ZP SL

DOKUMENT 68       121

Protokół posiedzenia Egzekutywy KP PPR w Gliwicach z 15 marca 1948 r., gdy podejmowano decyzje personalne m.in.: w sprawie usunięcia ze stanowiska burmistrza Pyskowic – Pawła Depcika

DOKUMENT 69       122

Prośba z 14 lipca 1948 r. ZP ZMW „Wici” do Prezydium PRN w Gliwicach o przydzielenie jednego miejsca w PRN

DOKUMENT 70       122

Sprawozdanie Komisji Administracji Samorządowej w Gliwicach za listopad 1948 r. dotyczące m.in.: reorganizacji samorządów gminnych i powołania Wydziału Powiatowego

DOKUMENT 71       123

Protokół z posiedzenia Prezydium PRN w Gliwicach z 15 stycznia 1949 r. dotyczącego m.in. zgody na objęcie stanowiska burmistrza Pyskowic przez Jana Rusiaka

DOKUMENT 72       124

Zestawienie z 25 kwietnia 1949 r. opisujące przynależność partyjną i wyuczony zawód członków PRN w Gliwicach

DOKUMENT 73       125

Protokół z posiedzenia Prezydium PRN w Gliwicach z 20 września 1949 r. dotyczący rezygnacji Jana Babczyka ze stanowiska Przewodniczącego PRN

DOKUMENT 74       126

Protokół pierwszej sesji MRN z 3 czerwca 1950 r. na której wybrano skład Prezydium MRN w Gliwicach

DOKUMENT 75       127

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP PZPR w Gliwicach z 24 września 1954 r. dotyczący m.in.: powołania zespołu powiatowego i zespołu dla przygotowania składu osobowego GRN

DOKUMENT 76       128

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP PZPR w Gliwicach z 22 października 1954 r. w sprawie m.in.: zatwierdzenia obwodowych komisji wyborczych, „typowania” kandydatów na radnych

DOKUMENT 77       130

Protokół z posiedzenia nadzwyczajnej Egzekutywy KP PZPR w Gliwicach z 26 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia GRN

DOKUMENT 78       131

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Gliwicach z 3 listopada 1954 r., gdzie zatwierdzano listy kandydatów na radnych i zastępców do MRN

DOKUMENT 79       132

Protokół przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów do MRN w Łabędach przez Okręgową Komisję Wyborczą, 15 listopad 1954 r.

DOKUMENT 80       133

Protokół PKW w Gliwicach z wynikami wyborów do PRN z 6 grudnia 1954 r.

DOKUMENT 81       136

Protokół MKW w Gliwicach z 6 grudnia 1954 r. ustalający wyniki wyborów do MRN w Gliwicach

DOKUMENT 82       143

Protokół pierwszej sesji MRN z 18 grudnia 1954 r., na której wybrano skład Prezydium i poszczególnych komisji MRN w Gliwicach

DOKUMENT 83       148

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP PZPR w Gliwicach z 7 stycznia 1958 r. dotyczący m.in.: przygotowań do wyborów do rad narodowych

DOKUMENT 84       150

Protokół OKW w Łabędach z wynikami wyborów do PRN w Gliwicach z 2 lutego 1958 r.

DOKUMENT 85       151

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP PZPR w Gliwicach z 6 lutego 1958 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Prezydiów Rad Narodowych

DOKUMENT 86       152

Protokół posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Gliwicach z 7 lutego 1958 r., na którym ustalono skład Prezydium MRN i przewodniczących poszczególnych komisji Prezydium MRN

DOKUMENT 87       153

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP PZPR w Gliwicach z 15 marca 1958 r. w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących GRN

DOKUMENT 88       156

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Gliwicach z 5 grudnia 1960 r. gdy oceniano pracę radnych mijającej kadencji i niektóre osoby zostały usunięte w listy kandydatów

DOKUMENT 89       157

Protokół z konferencji powiatowej PZPR w Gliwicach z 27 lutego 1961 r. w sprawie zatwierdzenia kandydatów do WRN i PRN

DOKUMENT 90       160

Protokół MKW w Gliwicach z 17 kwietnia 1961 r. ustalający wyniki wyborów do MRN w Gliwicach

DOKUMENT 91       166

Protokół pierwszej sesji MRN z 28 kwietnia 1961 r., na której wybrano skład Prezydium MRN w Gliwicach

DOKUMENT 92       168

Uchwała MRN w Łabędach z 13 grudnia 1964 r. w sprawie odwołania Prezydium MRN w Łabędach w związku z włączeniem Łabęd jako dzielnicy do Gliwic z dniem 1 stycznia 1965 r.

DOKUMENT 93       168

Tabelka z ilością okręgów i radnych wybieranych w miastach, osiedlach i gromadach powiatu gliwickiego w 1965 r.

DOKUMENT 94       169

Uchwała MRN w Gliwicach z 21 stycznia 1965 r. w kwestii dokooptowania radnych MRN w Łabędach do MRN w Gliwicach

DOKUMENT 95       172

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP PZPR w Gliwicach z 22 stycznia 1965 r. w sprawie przygotowań Powiatowego Komitetu FJN do kampanii wyborczej do sejmu i rad narodowych

DOKUMENT 96       173

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP PZPR w Gliwicach z 30 kwietnia 1965 r. dotyczący m.in.: informacji o przebiegu kampanii wyborczej do GRN, liczby kandydatów i składu socjalnego

DOKUMENT 97       175

Obwieszczenie MKW w Gliwicach z 31 maja 1965 r. ustalające wyniki wyborów do MRN w Gliwicach

DOKUMENT 98       177

Protokół pierwszej sesji MRN z 9 czerwca 1965 r., na której wybrano skład Prezydium MRN w Gliwicach oraz uchwalono powołanie 14 stałych komisji MRN

DOKUMENT 99       182

Uchwała MRN w Gliwicach z 2 marca 1967 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyboru sołtysa w Gliwicach – Czechowicach

DOKUMENT 100     184

Uchwała Plenum Miejskiego Komitetu FJN w Gliwicach z 2 listopada 1973 r. zatwierdzająca listę kandydatów do MRN bez zmian

DOKUMENT 101     184

Protokół PKW w Gliwicach z wynikami wyborów do PRN z 9 grudnia 1973 r.

DOKUMENT 102     189

Uchwała MRN w Gliwicach z 14 grudnia 1973 r., gdy udzielono Józefowi Antoszowi pozytywnej rekomendacji na stanowisko prezydenta Gliwic. Przedstawiono życiorys kandydata

DOKUMENT 103     190

Uchwała MRN z 16 lutego 1978 r. w sprawie powołania Prezydium MRN w Gliwicach

DOKUMENT 104     191

Uchwała MRN z 23 listopada 1978 r. w sprawie rezygnacji Jana Janosza ze stanowiska Przewodniczącego MRN

DOKUMENT 105     192

Uchwała MRN z 23 listopada 1978 r. w sprawie wyboru Józefa Dudzika na Przewodniczącego MRN

DOKUMENT 106     192

Uchwała MRN z 5 grudnia 1980 r. w sprawie rezygnacji Józefa Dudzika ze stanowiska Przewodniczącego MRN

DOKUMENT 107     193

Uchwała MRN z 5 grudnia 1980 r. w sprawie wyboru Stefana Zemły na stanowisko Przewodniczącego MRN

DOKUMENT 108     193

Protokół MKW w Gliwicach z 18 maja 1984 r. dotyczący zgłoszenia i zarejestrowania w okręgu wyborczym nr 1 listy kandydatów na radnych do MRN

DOKUMENT 109     195

Protokół MKW w Gliwicach z 18 czerwca 1984 r. ustalający wyniki wyborów do MRN w Gliwicach

DOKUMENT 110     198

Protokół posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Gliwicach z 27 czerwca 1984 r., na którym ustalono skład Prezydium MRN i przewodniczących poszczególnych komisji Prezydium MRN

DOKUMENT 111     199

Uchwała MRN z 28 czerwca 1984 r. w sprawie wyboru Stanisława Błauta na Przewodniczącego MRN

DOKUMENT 112     200

Uchwała MRN z 28 czerwca 1984 r. w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego MRN

DOKUMENT 113     200

Uchwała MRN z 28 czerwca 1984 r. w kwestii wyboru przewodniczących stałych komisji MRN

DOKUMENT 114     201

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR z 10 października 1985 r., gdzie przedstawiono schemat podejmowania decyzji w sprawie obsady stanowiska prezydenta miasta

 

Rozdział III

Interpelacje radnych miejskich, obietnice przedwyborcze, podsumowanie kadencji rad miejskich           203

DOKUMENT 115     203

Protokół z posiedzenia Prezydium PRN w Gliwicach z 31 października 1947 r., na którym skrytykowano działalność MRN w Pyskowicach i Toszku oraz uchwalono ich reorganizację

DOKUMENT 116     204

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR z 15 września 1949 r., na którym dyskutowano i podjęto decyzje o składzie socjalnym MRN w Gliwicach. Podjęto decyzję w sprawie budynku dla przedszkola TPD

DOKUMENT 117     205

Odpowiedź Prezydium MRN w Gliwicach na wniosek posła na sejm PRL – Jana Gałązki, złożony 28  lutego 1968 r. w sprawie bezprawnego zajmowania mieszkań przez Cyganów

DOKUMENT 118     206

Odpowiedź Prezydium MRN w Gliwicach na wnioski radnego Józefa Iwko złożone na sesji MRN 28 lutego 1968 r. dotyczące m.in. kursów szkolenia zawodowego, zatrudniania kobiet na pół etatu, zmniejszenia biurokracji w Wydziale Zatrudnienia PMRN i podejmowania pracy przez młodzież w ramach OHP

DOKUMENT 119     207

Odpowiedź Prezydium MRN w Gliwicach na wnioski złożone na sesji MRN 28 lutego 1968 r. przez radnego Zbigniewa Misiołka w kwestii szkolnictwa zawodowego

DOKUMENT 120     208

Odpowiedź Prezydium MRN w Gliwicach na wnioski złożone na sesji MRN 28 lutego 1968 r. przez radnego Edwarda Kupczyka w sprawie warunków życia codziennego pracowników zakładów przemysłowych mieszkających w hotelach robotniczych

DOKUMENT 121     210

Uchwała MRN w Gliwicach z 27 marca 1969 r. w kwestii oceny działalności MRN i jej organów kadencji 1965 – 1969

DOKUMENT 122     211

Sprawozdanie Prezydium MRN w Gliwicach z 16 grudnia 1969 r. w sprawie realizacji interpelacji radnych

DOKUMENT 123     213

Ocena działalności PRN w Gliwicach i jej organów kadencji 1969 – 1973

DOKUMENT 124     215

Uchwała MRN w Gliwicach z 24 listopada 1977 r. w kwestii oceny realizacji programu działania MRN i jej organów kadencji 1974 – 197

DOKUMENT 125     216

Uchwała MRN w Gliwicach z 10 kwietnia 1980 r. w sprawie oceny wykonywania postulatów z kampanii wyborczej zgłoszonych podczas spotkań w mieszkańcami

 

Rozdział IV

Władze miasta i powiatu wobec zmian granic miasta. Kwestia zmiany nazw ulic  218

DOKUMENT 126     218

Protokół z posiedzenia Prezydium PRN w Gliwicach z 23 marca 1949 r. dotyczący m.in.: zmian granic powiatu gliwickiego

DOKUMENT 127     219

Uchwała MRN w Gliwicach z 24 sierpnia 1961 r. w kwestii zmiany nazwy ulicy Jasnogórskiej na ulicę Pawła Findera wraz z uzasadnieniem

DOKUMENT 128     220

Protokół PRN w Gliwicach z 27 sierpnia 1963 r. w kwestii wyrażenia pozytywnej opinii na połączenie Łabęd i Czechowic z Gliwicami, a Czerwionki z Pyskowicami

DOKUMENT 129     221

Uchwała MRN w Gliwicach z 5 października 1963 r. w kwestii wyrażenia opinii odnośnie połączenia Gliwic z Łabędami

DOKUMENT 130     222

Uchwała MRN w Gliwicach z 3 lipca 1975 r. w kwestii udzielenia opinii dotyczącej zmian granic miasta polegających na włączeniu do obszaru miasta sołectwa Czekanów i sołectwa Szałsza z gminy Kamieniec oraz wsi Ligota Kradziejowska z gminy Rudziniec

DOKUMENT 131     223

Uchwała MRN w Rudzińcu z 18 lipca 1975 r. w kwestii opinii dotyczącej włączenia sołectwa Ligota Kradziejowska w obręb Gliwic

DOKUMENT 132     224

Uchwała MRN w Gliwicach z 31 grudnia 1979 r. w kwestii nadania nazw nowym ulicom

DOKUMENT 133     225

Uchwała MRN w Gliwicach z 29 maja 1989 r. w kwestii zmiany nazw ulic B. Bieruta i K. Gottwalda na ulice Nowy Świat i Częstochowską

 

Rozdział V

Władze miejskie i partyjne wobec Kościoła katolickiego     226

DOKUMENT 134     226

Protokół z nadzwyczajnego posiedzenia PRN w Gliwicach z 18 sierpnia 1949 r. w kwestii odpowiedzi na ekskomunikę nałożoną przez papieża Piusa XII na członków partii komunistycznej

DOKUMENT 135     228

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Gliwicach z 16 grudnia 1960 r. dotyczący m.in.: informacji o usuwaniu lekcji religii ze szkół

DOKUMENT 136     230

Notatka prezydenta Gliwic – J. Antosza skierowana do Urzędu ds. Wyznań z 11 grudnia 1973 r. dotycząca przeprowadzonych rozmów z duchownymi

DOKUMENT 137     230

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Gliwicach z 22 października 1976 r. w kwestii laicyzacji społeczeństwa i realizacji inwestycji za III kwartał w budownictwie

DOKUMENT 138     232

Pismo wojewody katowickiego Z. Gorczycy z 28 czerwca 1979 r. skierowane do Kurii Diecezjalnej w Opolu dotyczące budowy kościołów m.in.: na osiedlu „Sikornik” w Gliwicach

DOKUMENT 139     233

Pismo prezydenta Gliwic – J. Antosza skierowane do wojewody katowickiego Z. Legomskiego z 30 listopada 1979 r.  w kwestii wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze pod budowę kościoła na osiedlu „Sikornik”

DOKUMENT 140     234

Pismo prezydenta Gliwic – J. Krajewskiego skierowane do Wydziału ds. Wyznań z 11 grudnia 1980 r. odmawiające wyrażenia zgody na budowę kościoła w dzielnicy akademickiej

DOKUMENT 141     234

Decyzja wojewody katowickiego Z. Gorczycy z 27 marca 1981 r. w kwestii wyrażenia zgody na budowę kościołów m.in.: w Gliwicach, Świbiu, Sośnicowicach

 

Rozdział VI

Władze miejskie i partyjne wobec rolnictwa 237

DOKUMENT 142     238

Protokół z posiedzenia Prezydium GRN z 4 kwietnia 1951 r. w Kamieńcu dotyczący m.in.: założenia spółdzielni produkcyjnej

DOKUMENT 143     239

Protokół z sesji GRN w Kamieńcu z 23 kwietnia 1951 r. dotyczący m.in.: założenia spółdzielni produkcyjnej

DOKUMENT 144     240

Sprawozdanie spółdzielni produkcyjnej „Podhalanka” w Sośnicowicach za 1951 r.

DOKUMENT 145     240

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP PZPR Łabędy z 20 lutego 1960 r. dotyczący m.in.: sprawozdania z działalności gospodarczej PGR Łabędy

DOKUMENT 146     242

Zarządzenie prezydenta J. Antosza z 20 sierpnia 1976 r. w kwestii norm sprzedaży produktów rolnych

DOKUMENT 147     243

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Gliwicach z 27 czerwca 1977 r. dotyczący m.in.: przygotowań do żniw

DOKUMENT 148     244

Tabele z 14 listopada 1975 r. przedstawiające plany rozwoju rolnictwa w Gliwicach w latach 1976 – 1980

DOKUMENT 149     245

 

Uchwała MRN w Gliwicach z 28 września 1981 r. w kwestii intensyfikacji produkcji rolnej

 

Rozdział VII

Władze miejskie i partyjne wobec spraw oświaty i kultury  247

DOKUMENT 150     248

Pismo starosty P. Marquarta z 12 października 1945 r. skierowane do zarządów gminnych z prośbą o udzielenie pomocy materialnej nauczycielom

DOKUMENT 151     248

Sprawozdanie starosty P. Marquarta z 27 października 1947 r. z akcji odbudowy szkół

DOKUMENT 152     249

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Gliwicach z 4 listopada 1950 r. dotyczący m.in.: remontów w szkołach, zatrudniania nieodpowiednich nauczycieli do zajęć religii i wychowania fizycznego

DOKUMENT 153     251

Uchwała MRN w Gliwicach z 11 grudnia 1961 r. dotycząca sytuacji w szkolnictwie w związku z przygotowaniami do wprowadzenia w życie ustawy z 15 lipca 1961 r. o rozwoju oświaty i wychowania w PRL

DOKUMENT 154     254

Uchwała MRN z 3 listopada 1962 r. o stanie życia kulturalnego

DOKUMENT 155     256

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Gliwicach z 30 listopada 1962 r. dotyczący m.in.: analizy stanu przygotowań do wprowadzenia reformy szkolnej

DOKUMENT 156     258

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Gliwicach z 18 marca 1966 r. dotyczący m.in.: rozwoju szkolnictwa zawodowego

DOKUMENT 157     260

Uchwała MRN w Gliwicach z 7 czerwca 1966 r. w sprawie rozwoju wychowania fizycznego, sportu i turystyki

DOKUMENT 158     262

Uchwała MRN z 4 maja 1967 r. w kwestii stanu i problemów życia kulturalnego

DOKUMENT 159     263

Uchwała MRN w Gliwicach z 19 czerwca 1968 r. w sprawie szkolnictwa zawodowego i szkół średnich ogólnokształcących

DOKUMENT 160     264

Decyzja prezydenta J. Antosza z 14 września 1974 r. w kwestii powołania Miejskiej Komisji do Spraw Reformy Systemu Edukacji Narodowej

DOKUMENT 161     266

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR z 27 maja 1977 r. w kwestii oceny realizacji „Programu rozwoju kultury w Gliwicach do 1990 roku”

DOKUMENT 162     267

Uchwała MRN w Gliwicach z 23 czerwca 1977 r. w sprawie szkolnictwa ogólnokształcącego i zawodowego oraz stanu przygotowań do wprowadzenia w życie reformy systemu edukacji narodowej

 

Rozdział VIII

Władze miejskie wobec spraw ochrony środowiska naturalnego    269

DOKUMENT 163     269

Pismo starosty gliwickiego P. Marquarta z 13 marca 1947 r. skierowane do wójtów, dotyczące podjęcia przez nich akcji uświadamiającej społeczeństwo przeciwko niszczeniu lasów, zwierząt, ryb

DOKUMENT 164     269

Uchwała MRN w Gliwicach z 24 października 1967 r. w kwestii zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w latach 1968 – 2000

DOKUMENT 165     272

Uchwała MRN w Gliwicach z 29 września 1970 r. w kwestii ochrony wody i powietrza przed zanieczyszczeniami

DOKUMENT 166     274

Informacja Delegatury NIK w Katowicach o wynikach kontroli przeprowadzonej m.in.: w zakładach przemysłowych w 1971 r.

DOKUMENT 167     276

Uchwała MRN w Gliwicach z 29 października 1979 r. w kwestii gospodarki wodno-ściekowej w kontekście budownictwa mieszkaniowego do 1990 r.

DOKUMENT 168     278

Tabela przedstawiająca emisję zanieczyszczeń przez zakłady przemysłowe w Gliwicach w latach 1979 – 1980

DOKUMENT 169     278

Postanowienie Prezydium MRN w Gliwicach z 21 lipca 1989 r. w kwestii wyrażenia negatywnej opinii dotyczącej modernizacji Koksowni Gliwice

 

Rozdział IX

Życie codzienne mieszkańców Gliwic          280

DOKUMENT 170     280

Zarządzenie prezydenta Gliwic W. Szpaltowskiego z 12 kwietnia 1945 r. dotyczące spraw mieszkaniowych

DOKUMENT 171     281

Zarządzenie wewnętrzne prezydenta W. Szpaltowskiego z 19 kwietnia 1945 r. dotyczące kategorii wyżywienia pracowników miejskich i członków ich rodzin

DOKUMENT 172     282

Pismo wójta gminy Łabędy z 31 stycznia 1947 r. z skierowane do prezydenta Gliwic z prośbą o wybudowanie wodociągu

DOKUMENT 173     287

Pismo wójta gminy w Łabędach Czarnynogi z 23 czerwca 1947 r. skierowane do Powiatowego Zarządu Dróg w Gliwicach w kwestii budowy mostu nad kanałem kłodnickim

DOKUMENT 174     287

Pismo wójta gminy w Łabędach – Czarnynogi z 28 kwietnia 1948 r. skierowane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwestii doprowadzenia wodociągu do Ligoty Kradziejowskiej

DOKUMENT 175     288

Informacja prezydenta Świerczaka z 27 kwietnia 1949 r. o sytuacji gospodarczej w okresie od 1 stycznia do 27 kwietnia 1949 r. w Gliwicach

DOKUMENT 176     288

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Gliwicach z 30 sierpnia 1951 r. dotyczący m.in.: przejęcia trzech budynków dla szpitala miejskiego

DOKUMENT 177     291

Protokół z 5 marca 1952 r. dotyczący kwestii odbudowy dworca kolejowego w Łabędach

DOKUMENT 178     292

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Gliwicach z 31 października 1952 r. dotyczący m.in.: kwestii likwidacji prywatnych przedsiębiorstw

DOKUMENT 179     293

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Gliwicach z 12 lutego 1954 r. dotyczący m.in.: zaopatrzenia Gliwic w artykuły spożywcze

DOKUMENT 180     295

Protokół z sesji MRN w Gliwicach z 1 lipca 1954 r. dotyczący m.in.: polepszenia działalności służby zdrowia

DOKUMENT 181     297

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP PZPR w Gliwicach z 5 listopada 1954 r. dotyczący m.in.: sprawozdania z załatwiania skarg i zażaleń przez Prezydium MRN w Łabędach

DOKUMENT 182     298

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Gliwicach z 9 listopada 1956 r. dotyczący m.in.: analizy sytuacji rzemiosła prywatnego

DOKUMENT 183     302

Opis techniczny do projektu urbanistycznego terenu pod budowę osiedla Huty Łabędy z 20 marca 1957 r.

DOKUMENT 184     303

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Łabędach z 25 listopada 1958 r. dotyczący m.in.: likwidacji sklepu przemysłowego

DOKUMENT 185     304

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Gliwicach z 16 maja 1959 r. dotyczący m.in.: rozbudowy i planów urbanistycznych Gliwic

DOKUMENT 186     305

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Łabędach z 12 marca 1960 r. dotyczący m.in.: kwestii związanych z odnowieniem rynku

DOKUMENT 187     306

Uchwała MRN w Gliwicach z 24 sierpnia 1961 r. w sprawie wprowadzenia w latach 1961 – 1965 norm zaludnienia mieszkań

DOKUMENT 188     307

Uchwała MRN w Gliwicach z 27 lutego 1962 r. w kwestii sytuacji szpitali i żłobków

DOKUMENT 189     309

Uchwała MRN w Gliwicach z 30 maja 1962 r. w kwestii sprzedaży alkoholu w dniach 10 i 25 każdego miesiąca

DOKUMENT 190     309

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Łabędach z 8 grudnia 1962 r. dotyczący m.in.: informacji w kwestii zaopatrzenia w żywność mieszkańców Łabęd

DOKUMENT 191     311

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Gliwicach z 23 sierpnia 1963 r. dotyczący m.in.: sprawozdania Prezydium MRN w kwestii likwidacji lokali niemieszkalnych (baraki, strychy, sutereny)

DOKUMENT 192     313

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Gliwicach z 18 grudnia 1964 r. w kwestii rozwoju i zadań służby zdrowia w latach 1965 – 1970

DOKUMENT 193     314

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP PZPR w Gliwicach z 22 października 1965 r. dotyczący m.in.: projektu rozbudowy Toszka jako ośrodka turystyczno – wypoczynkowego

DOKUMENT 194     316

Uchwała MRN w Gliwicach z 2 marca 1967 r. w sprawie niesienia pomocy społecznej

DOKUMENT 195     317

Uchwała MRN w Gliwicach z 4 maja 1967 r. w sprawie uchwalenia 5 –letniego planu gospodarczego Gliwic na lata 1966 – 1970

DOKUMENT 196     320

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Gliwicach z 11 marca 1976 r. dotyczący m.in.: oceny realizacji inwestycji za rok 1975 oraz zadania na 1976

DOKUMENT 197     321

Dane KP PZPR w Gliwicach z 22 września 1972 r. w kwestii sytuacji rynkowej

DOKUMENT 198     325

Decyzja prezydenta J. Antosza z 16 lipca 1974 r. w kwestii uznania Gliwic za miasto, w którym występują niedobory w zaopatrzeniu w pieczywo i wody gazowane

DOKUMENT 199     325

Część opisowa do programu czynów społecznych na 1975 r. z 19 lutego 1975 r.

DOKUMENT 200     326

Pismo Miejskiego Komendanta Straży Pożarnych w Gliwicach J. Waszkiewicza dotyczące planu czynów społecznych MKSP na 1975 r.

DOKUMENT 201     327

Część opisowa do programu czynów społecznych na 1975 r.

DOKUMENT 202     328

Uchwała MRN w Gliwicach z 29 września 1977 r. w sprawie stanu służby zdrowia i możliwości dalszego rozwoju

DOKUMENT 203     329

Sprawozdanie KM PZPR w Gliwicach z 3 stycznia 1978 r. w kwestii wpływu listów do KM PZPR i sposobu ich załatwienia w 1977 r.

DOKUMENT 204     330

Uchwała MRN w Gliwicach z 20 grudnia 1979 r. w kwestii przebudowy i modernizacji układu komunikacyjnego

DOKUMENT 205     331

Protokół z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Gliwicach z 30 stycznia 1981 r. dotyczący m.in.: realizacji programu zagospodarowania Rynku – Gliwickie Centrum Kultury

DOKUMENT 206     333

Uchwała MRN w Gliwicach z 4 lutego 1981 r. w kwestii zmiany przeznaczenia budynku organizacji politycznych i społecznych na oddział położniczy szpitala miejskiego

DOKUMENT 207     334

Tabelka przedstawiająca wzrost liczby mieszkań w latach 1971 – 1980

DOKUMENT 208     334

Tabela ukazująca stan służby zdrowia i opieki społecznej w 1970 i 1980 r.

DOKUMENT 209     335

Protokół z posiedzenia Miejskiej Komisji do Walki ze Spekulacją z 1 października 1981 r.

DOKUMENT 210     336

Uchwała Egzekutywy KM PZPR w Gliwicach z 28 grudnia 1982 r. w kwestii oceny działalności przedsiębiorstw handlowych w Gliwicach

DOKUMENT 211     338

Wnioski z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w Gliwicach z 25 stycznia 1984 r. dotyczące m.in.: zadań budownictwa mieszkaniowego na 1984 r.

DOKUMENT 212     338

Polecenie służbowe Prezydenta S. Błauta z 26 lutego 1987 r. w kwestii doraźnej kontroli funkcjonowania handlu w Gliwicach

DOKUMENT 213     339

Polecenie służbowe prezydenta Gliwic z 10 lipca 1987 r. w kwestii ustalenia zasad zagospodarowania budynków mieszkalnych

 

Rozdział X

Władze miejskie wobec wprowadzenia stanu wojennego    341

DOKUMENT 214     341

Uchwała MRN w Gliwicach z 16 listopada 1981 r. w kwestii oceny stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego, dyscypliny społecznej

DOKUMENT 215     342

Protokół z posiedzenia Prezydium MRN w Gliwicach z 2 grudnia 1981 r. dotyczący m.in.: planu budowy ogródków działkowych, wniosku Delegatury NSZZ „Solidarność” w sprawie zmiany nazw ulic, kontroli dochodów osób, które wybudowały własne domy

DOKUMENT 216     345

Protokół z posiedzenia Prezydium MRN w Gliwicach z 29 grudnia 1981 r. dotyczący m.in.: wprowadzenia stanu wojennego w Gliwicach i reakcji społeczeństwa oraz problemów z dostarczaniem wody do mieszkań

DOKUMENT 217     348

Protokół z posiedzenia Prezydium MRN w Gliwicach z 14 stycznia 1982 r. dotyczący planowanych inwestycji miejskich i ich kosztów

 

Rozdział XI

Wpływ „wyborów czerwcowych 1989 r.” na funkcjonowanie MRN         349

DOKUMENT 218     350

Uchwała MRN z 10 października 1989 r. zatwierdzająca regulamin konkursu na stanowisko prezydenta Gliwic

DOKUMENT 219     350

Regulamin konkursu na stanowisko prezydenta Gliwic ogłoszonego przez MRN 10 października 1989 r.

DOKUMENT 220     351

Postanowienie Prezydium MRN z 14 listopada 1989 r.  w sprawie przedstawienia MRN czterech kandydatów na stanowisko prezydenta Gliwic

DOKUMENT 221     351

Protokół z posiedzenia Prezydium MRN z 16 listopada 1989 r. na którym członkowie Prezydium MRN przeprowadzili „rozmowę kwalifikacyjną” z kandydatami na stanowisko prezydenta Gliwic

DOKUMENT 222     353

Uchwała MRN z 16 listopada 1989 r. odwołująca dotychczasowego prezydenta Gliwic – Stanisława Błauta

DOKUMENT 223     353

Uchwała MRN z 16 listopada 1989 r. powołująca na stanowisko prezydenta Gliwic Zbigniewa Pańczyka

DOKUMENT 224     354

Wniosek Prezydium MRN z 20 grudnia 1989 r. w sprawie powołania Janusza Moszyńskiego na stanowisko wiceprezydenta Gliwic wraz z życiorysem

DOKUMENT 225     355

Pozytywna opinia Prezydium MRN z 28 grudnia 1989 r. w sprawie powołania Janusza Moszyńskiego na stanowisko wiceprezydenta Gliwic

 

Bibliografia     356

Aneks  362

Wykaz skrótów          367

Spis ilustracji  369

Spis treści i wykaz dokumentów       370

Opinie klientów
Dodaj opinię

Dodaj opinię, dzięki temu również i Ty otrzymasz wiarygodną informację o produkcie

Polecane produkty

10
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl